fredag, januari 10, 2014

Info ang. fortsatt registrering

Bayer har ett antal produkter där registreringen löpte ut vid årsskiftet.
Kemikalieinspektionen har beslutat om fortsatt godkännande (administrativ förlängning) för följande produkter:

 Produkt  Godkännandet gäller t.o.m.
 Atlantis OD   2017-10-31
 Bacara  2014-11-30
 Chekker   2014-06-30
 Confidor WG 70   2014-07-30
 Event Super   2014-06-30
 Hussar  2017-10-31
 Gaucho WS 70   2014-07-30
 Gratil  2014-06-30
 Sencor WG 70  2014-09-30

Beslutet medför inga övriga ändringar av villkoren för respektive produkt.
För mer information kontakta oss på Bayer CropScience 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG