torsdag, juli 4, 2013

Behandling med Infinito i potatis startar nu

Den senaste tidens väderlek ökar risken för angrepp av bladmögel i odlingar av potatis. Nu när vi går in i juli månad är det rätt att sätta in Infinito i behandlingsprogrammet i potatis.
Infinito mannen

Den senaste tidens väderlek ökar risken för angrepp av bladmögel i odlingar av potatis. Stora delar av Sverige har fått regn de senaste veckorna och tillväxten i potatisfälten är mycket kraftig just nu. Samtidigt kommer det rapporter från flera håll om angrepp av bladmögel.

Nu när vi går in i juli månad är det rätt att sätta in Infinito i behandlingsprogrammet i potatis. Infinto har både systemisk och translaminär verkan och innehåller en helt ny aktiv substans med mycket hög effekt både mot bladmögel och brunröta. Den systemiska verkan skyddar nytillväxten hos potatisplantorna vilket är viktigt under den kraftiga tillväxten man normalt har i juli månad.

Fördelar med Infinito:

• Ny fungicidgrupp med ett nytt och unikt verkningssätt – ingen korsresistens med andra preparat
• Translaminär och systemisk verkan
• Skydd av nytillväxt
• Har effekt på alla stadier i livscykeln för Phytophthora infestans – även antisporulerande effekt
• Mycket hög effekt mot bladmögel och brunröta
• Hög effekt mot stjälkangrepp
• God långtidseffekt
• Lätt att hantera och blandbar med det mesta inkl. olja

Se vår film om Infinito

Faktablad Infinito

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG