onsdag, september 25, 2013

Ogräsbekämpning i frostperioder

Vi får många frågor om ogräsbekämpning i frostperioder. Vi har försökt definiera vad som gäller.

Morgonfrost, när temperaturen faller till någon minusgrad under några timmar i gryningen. Inga problem att behandla. Vid behandling med Atlantis OD, vänta tills bladen torkat upp.

Nattfrost, till exempel då temperaturen faller någon grad under noll redan på kvällen och natten samt håller i sig  tills morgonen någon enstaka natt. Cougar och Bacara, inga problem att behandla då frosten släppt. Atlantis OD kräver tillväxt, vänta med behandlingen tills eftermiddagen, eller när tillväxten i ogräset är igång.

Perioder med nattfrost enligt ovan. Behandling med Cougar och Bacara är i de flesta fall ok, men kan i vissa fall gulfärga grödan något. Däremot avråds behandling med Atlantis OD, då tillväxten avtar under frostperioder. Vänta lämpligen med Atlantisbehandlingen tills efter ett par frostfria dygn och när tillväxten åter är igång i gröda och ogräs.

Kraftig nattfrost/ perioder med kraftigare nattfrost. Då det varit nattfrost -2 grader och kallare under natten. Avvakta med behandling ett par dagar, även med Cougar och Bacara. Atlantis OD behöver eventuellt ytterligare någon dag med tillväxt för tillfredställande effekt.

Verkningssätt på de aktuella höstprodukterna:
Cougar och Bacara: På hösten, till större delen effekt genom jordverkan. Både genom upptag via ogräsets rötter och genom kontaktverkan, då skottet kommer i kontakt med preparatet på väg upp igenom markytan.

Atlantis OD: Till största delen bladverkande. Atlantis OD kräver god tillväxt samt torra blad för bästa effekt. Tänk även på att små gräsogräs kan vara svåra att träffa, välj därför duschkvalitet fin-medium, rätt vattenmängd och hastighet. Detta betyder att vid behandling med Atlantis OD eller kombinationer med Atlantis OD är det viktigt att grödan är torr.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG