torsdag, mars 21, 2013

Hållbar utveckling är Bayers svar på framtidens utmaningar

I år firar Bayer 150 år!

Genom 150 år av forskning och utveckling har Bayer arbetat för en
förbättrad levnadsstandard och en stabilare livsmedelsförsörjning i
världen. Nya innovationer har bidragit till ekonomisk tillväxt och ett
bättre välstånd. I vårt dagliga utvecklingsarbete strävar vi efter
långsiktiga och hållbara lösningar för effektiv samt säker livsmedelsproduktion
världen över.

Läs mer om framtidens utmaningar her.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG