torsdag, mars 21, 2013

Ogräskontroll- enkelt och effektivt

Ogräskontroll liten

Ett praktiskt verktyg

 

För att lyckas med sin spannmålsodling är en effektiv ogräsbekämpning helt avgörande. Vi har arbetat fram en ogräsbok som ska hjälpa dig att lösa dina ogräsproblem på ett enkelt och effektivt sätt.

Gräsogräsen är ett viktigt och ökande problem, därför väljer vi att lägga fokus på bekämpning av dessa i vår ogräsbok. Våra lösningar ger naturligtvis samtidigt effekt på ett brett spektrum av örtogräs.

Med boken vill vi även öka kunskapen om herbicidresistens och har därför inkluderat ett avsnitt där vi ger en enkel beskrivning över hur resistens utvecklas och vägledning i hur det förebyggs.

Se mer under Bayer Agro Services - brochyrer

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG