onsdag, maj 1, 2013

Proline

En effektiv svampbekämpning är basen i en lönsam spannmålsodling.
Vetefält Klaus

Proline är basen i en effektiv svampstrategi och ger dig som odlare en bred effekt, stor flexibilitet i behandlingstidpunkt och en högre kvalitet.

Klicka här för att läsa vår nya broschyr om Proline.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG