måndag, maj 19, 2014

Dispens för växtskyddsmedlet Movento SC 100 2014-05-09

Nu med etikett och MSDS

Kemikalieinspektionen (Kemi) bifaller LRFs ansökan om dispens för att släppa ut växtskyddsmedlet Movento SC 100 (suspensionskoncentrat) på marknaden för Begränsad och kontrollerad användning. Dispensen gäller för användning mot skadeinsekter i odling av äpple och päron, plantskolekulturer och prydnadsväxtodlingar på friland och i tunnel samt sallat på friland.

Dispensen gäller från och med 14 maj 2014 till och med 10 september 2014.

Villkoren för dispensen hittar ni här

Etikett Movento SC 100

Säkerhetsdatablad MSDS Movento SC

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG