torsdag, mars 19, 2015

Administrativ förlängning av Gaucho FS 70

Kemikalieinspektionen har beslutat att administrativt förlänga produktgodkännandet av Gaucho WS 70.

Godkännandet gäller fr o m 2015-04-01 och gäller t o m 2016-03-31
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG