tisdag, oktober 11, 2016

Dispens Biscaya OD 240

Dispensen för användning mot bladlöss i odlingar av höstkorn, höstråg, höstrågvete och höstvete

Dispensen gäller från och med beslutsdatum till och med 31 oktober 2016 för användning mot bladlöss i odlingar av höstkorn, höstråg, höstrågvete och höstvete.

Specificerade användningsvillkor framgår av bilagan.

Beslut angående ansökan om dispens på växtskyddsområdet

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG