måndag, december 12, 2016

Cerone- utökat godkännande

Cerone har fått ett utökat godkännande för tillväxtreglering i höstvete, höstrågvete, höstkorn och vårkorn. Användningen i höstråg finns kvar precis som innan.
Cerone

Tillväxtreglering med Cerone ger nya möjligheter i spannmål

Godkännandet i höstvete, höstkorn, höstråg och höstrågvete gäller i DC 39-49, med en behandling per gröda och med maxdosering 1,0 liter/ha. I vårkorn är Cerone godkänt i DC 39-49 med en behandling och med maxdoseringen 0,5 l/ha

En fördel med Cerone är möjligheten till en senare behandling de år när det föreligger risk för liggsäd. Detta kan vara aktuellt i höstvete, höstråg och höstrågvete i mycket välbestockade och frodiga grödor som vissa år kan sätta en femte internod och man har behov att korta ytterligare en gång. I vårkorn och höstkorn ges möjlighet till en sen behandling i DC 47-49 för att undvika axbrytning som kan vara ett problem i många sorter. Effekten gynnas av värme vid behandlingstillfället.

Rekommendationer

Gröda

Dos

Kommentar

Höstkorn

0,25-0,7 l/ha

Ax/stråknäckning behandling i DC 47-49. Lägre dosintervallet på Cerone i kombination med fungicid.

Vårkorn

0,2-0,5 l/ha

Ax/stråknäckning behandling i DC 47-49. Lägre dosintervallet på Cerone i kombination med fungicid.

Höstvete

0,3-0,6 l/ha

Lägre dosintervallet på Cerone i kombination med fungicid.

Höstråg

0,5-1,0 l/ha

Lägre dosintervallet på Cerone i kombination med fungicid.

Höstrågvete

0,3-0,7 l/ha

Lägre dosintervallet på Cerone i kombination med fungicid.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG