måndag, oktober 17, 2016

Cossack-OD registrerad

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för herbiciden Cossack OD.

Läs mer om produkten här

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG