lördag, oktober 15, 2016

Delaro

Kemikalieinspektionen har beviljat produktgodkännande för fungiciden Delaro.
Delaro
  • Marknadens enda färdigblandade azol och strobilurinlösning
  • Basen i Delaro är Proline, den starkaste azolen i spannmål
  • Trifloxistrobin förstärker Proline där den har sina svagheter
  • Registrerad i alla spannmålsgrödor
  • Färdigformulering ger mindre emballage som ska hanteras och sköljas

Läs beslutet här

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG