fredag, maj 11, 2018

Blygrårapsvivel och skidgallmygga

Hur ska strategin utformas med Biscaya?

Det varma vädret gör att utvecklingen går mycket fort i höstrapsfälten, många fält är i begynnande blom och går snabbt mot full blom. I södra Sverige är det lätt att hitta blygrårapsvivel i fälten och det varma vädret gynnar vivlarna. 

Biologi

Den blygrårapsviveln gör skada först när skidor börjar uppträda i rapsen, dvs kring full blom. Den gnager hål i rapsskidan och dessa hål är i sin tur en inkörsport för skidgallmyggan vars larver äter upp rapsfröna och orsakar brådmognad och drösning.

Håll koll på raps intill fjolårsfält

Lärdomar från tidigare år är att rapsfält som ligger nära fjolårsfält har högre tryck av blygrårapsvivel jämfört med fält med större fribelägenhet mot fjolårsfält. Trycket av blygrårapsvivel kan därmed variera över fältet, med högre tryck intill fjolårsfält och lägre tryck i de delar av fältet som gränsar till andra förfrukter. Det är därför av stor vikt att kontrollera fältet från flera håll och göra det regelbundet.

Behandla vid uppnådd bekämpningströskel

De försök som finns från Sverige har visat att behandling mot vivel ska sättas in när bekämpningströskel är uppnådd under blomningsperioden. Bekämpningströskel för blygrårapsvivel är 1-2 vivlar per planta. För skidgallmygga finns inget riktvärde.

Bättre effekt på skidgallmygga vid behandling i DC 67

Erfarenhet och försöksresultat från Sverige och Tyskland visar också att en något senare behandling under blomningen, i DC 67 (då 70 % av de gula kronbladen fallit till marken, 5-7 dagar efter full blom)
med Biscaya ger en bättre effekt på skidgallmygga än behandling i DC 65 (full blom). Vill man göra något tidigare i blom så bör man välja en pyretroid som Mavrik eller Fastac och sedan följa upp med Biscaya. Slutsatsen från Tyskland är också att Biscaya har en bättre effekt på skidgallmygga än pyretroider eftersom den ger en långtidseffekt.

Se försöksresultat Klicka här

 

Rekommendation

Behandla när bekämpningströskeln 1-2 vivlar per planta är uppnådd.

Enkelbehandling
Biscaya 0,3 l/ha i DC 67 (då 70 % av de gula kronbladen fallit till marken, 5-7 dagar efter full blom)

Dubbelbehandling
1. Pyretroid Fastac eller Mavrik i  DC 63-65 (tänk på de regler kring bi som gäller för Fastac)
2. Biscaya 0,3 l /ha i DC 67-69
 
 

 

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG