fredag, februari 16, 2018

Beviljad dispens för Buctril EC 225


Kemikalieinspektionen har beviljat LRFs ansökan om dispens för Buctril EC 225 mot örtogräs i odlingar av Kepalök.
Buctril

Dispensen gäller från och med 2018-03-14 fram till 2018-06-29. Se beslutet klicka här

Beslutet gäller med följande villkor:
Gröda: Kepalök
Användingsområde: Örtogräs. Så som bägarnattskatta, vildpersilja, baldersbrå, korsört och trampört.
Behandlingsutrustning: Bomspruta
Utvecklingsstadium (BBCH): 09-13. Från uppkomst till grödan har 3 blad.
Max antal behandlingar per år: 3
Karenstid (dygn): 28
Max dos vid varje behandling (Produkt): 0,3 l/ha
Max dos vid varje behandling (aktiv substans): 67,5 g/ha

För mer information om användning av Buctril Klicka här

Ytterligare villkor:

Vindanpassade skyddsavstånd:
Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Spridningsutrustning:
Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 % ska användas vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken.

Personlig skyddsutrustning:
Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
Vid arbete med behandlade växtdelar, tidigare än 8 dagar efter behandling, ska skyddshandskar användas.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG