onsdag, september 26, 2018

Ogräsbekämpning med Othello OD eller Atlantis OD

- För dig som vill göra "färdigt på hösten”

Othello OD eller en tankblandning med Atlantis OD + diflufenikan-produkt är två effektiva verktyg på hösten för lantbrukare som av olika anledningar vill göra ”färdigt på hösten” för att följa upp med en enklare örtogräskomplettering på våren.
Othello OD är en kombination av tre välkända aktiva substanser.  Mesosulfuron och iodosulfuron (som även återfinns i Atlantis, Hussar, etc.) och diflufenikan. Samma tre komponenter som i tankblandningen Atlantis OD + diflufenikan. Kombinationen av välkända aktiva substanser ger en mycket god och bred effekt på viktiga gräs- och örtogräs.

En effektiv ogräsbehandling på hösten frigör tid på våren när arbetsmomenten ofta hopar sig. Konceptet ”färdigt på hösten” ger även möjlighet att fokusera på exempelvis rätt timing för tillväxtreglering och svampbehandling. För dig som tänker så in vall eller fånggrödor till våren så kan Othello OD eller Atlantis OD + diflufenikan vara ett intressant koncept.

Planerar du att bekämpa renkavle, kvickrot eller t.ex. flyghavre till våren är det däremot bättre att starta med ett ALS-fritt alternativ på hösten och sen följa upp med ALS-hämmare, exempelvis Attribut Twin Plus eller Atlantis OD, på våren.

 

Använd Othello OD och Atlantis OD rätt i din resistensstrategi

De båda aktiva substanserna mesosulfuron och iodosulfuron i Othello OD och Atlantis OD tillhör båda gruppen sulfonylureor som ingår i gruppen ALS- hämmare (HRAC* grupp B). För att undvika resistensutveckling bör ALS- hämmare endast användas en gång per säsong.
*Gruppering enligt Herbicide Resistance Action Committee

 

Hur fungerar Othello OD och Atlantis OD vid höstbehandling?

- Vid behandling med Othello OD och Atlantis OD sker upptag till största delen via bladen. Det innebär att ogräsen måste vara uppkomna och träffas av sprutvätskan.

- Eftersom Othello OD och Atlantis OD är bladverkande och transporteras systemiskt i växten ska de användas när det är god tillväxt och dagstemperaturen är över 5-8 °C.

 

Effekt mot spillraps på hösten

Spillraps som växer sig stor på hösten riskerar att uppföröka klumprotsjuka. Othello OD och Atlantis OD har god effekt på spillraps på hösten.

Tänk på att även penningört och lomme fungerar som värdväxter för klumprotsjuka.

 

Behandling i perioder med risk för frost

Det viktigaste för att få god effekt är att tillväxten är igång i plantan vid behandling.

Morgonfrost: när temperaturen faller till någon minusgrad under några timmar i gryningen. Vänta med behandling tills bladen torkat upp och tillväxten åter är igång.

Nattfrost/perioder med nattfrost: Vänta med behandlingen tills efter ett par frostfria dygn när tillväxten åter är igång i gröda och ogräs.

 

Vi ska vara rädda om den aktiva substansen diflufenikan

Diflufenikan är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittar man ibland rester i vattendrag. I ett samarbete inom Säkert Växtskydd har man valt att försöka förebygga så att vi kan behålla diflufenikan som ett verktyg även i framtiden. De har bland annat tagit fram en broschyr, med tips på åtgärder för att minska risken för spridning till ytvatten.Läs mer här.

 

Vill du veta mer? 

För ogrässchema för Othello OD/Atlantis OD och ytterligare information, se produktinformation för respektive produkt.

Läs alltid etiketten före användning!

Othello OD säljs av Lantmännen. Atlantis OD och diflufenikan-produkter säljs av alla återförsäljare.
Atlantis OD, Othello OD, Hussar Plus OD, Attribut Twin Plus, MKH Super, Cossack OD, Event Super är registrerade varumärke av Bayer.
Broadway, Arylex, Ariane S är registrerade varumärke av Dow AgroSciences
Boxer är registrerat varumärke av Syngenta

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG