måndag, juni 17, 2019

Serenade ASO

Nu godkänt i potatis, spannmål och raps

Serenade ASO är det första biologiska svampmedel att få ett godkännande i alla de stora lantbruksgrödorna potatis, spannmål och raps där den kan säkra bättre kvalitet och merskörd.

Serenade ASO är en biologisk produkt och kan därför användas även i ekologisk odling.

I konventionell odling är rekommendationen att Serenade ASO ska användas i ett behandlingsprogram med andra godkända svampmedel, vilket gör att produkten passar bra i en IPM-strategi. Användningen av Serenade ASO är flexibel och den kan användas både tidigt på säsongen och närmare inpå skörd än konventionella kemiska växtskyddsmedel eftersom produkten har 0 dagars karens. 

En unik bakteristam

Serenade ASO består av den unika bakteriestammen Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (tid. B. Subtilis). Produkten innehåller både bakterien och naturliga ämnen (lipopeptider) tillverkade av bakterien. Serenade ASO skiljer sig från andra bakteriepreparat genom att den tillverkar tre specifika lipopeptider i en bestämd sammansättning, vilka har effekt mot många olika svampsjukdomar. Lipopeptiderna verkar genom att förstöra skadesvampens cellmembran och på så vis hindra tillväxten. Utöver det koloniserar bakterierna i Serenade ASO även rötter och knölar vid applicering i jorden.

Bättre kvalitet i potatis

I potatis används Serenade ASO som en betning i samband med sättning och bakterierna gror och skapar en skyddande film runt knölen och rötterna. Detta gör att Serenade ASO skyddar potatisplantan under knölsättningen vilket kan ge högre skörd, bättre skalkvalitet och förbättrad storlekssortering. Utöver det kan Serenade ASO förebygga reduktion av stärkelseinnehållet. Det är kombinationen av en snabb rotkolonisering och innehållet av de specifika lipopeptiderna som ger effekten i potatis.

Användning i spannmål och raps

Serenade ASO är godkänt för använding i alla spannmålsslag och ska användas förebyggande mot bladsjukdomar. Bäst effekt uppnås vid behandling med korta intervaller och gärna i kombination med andra fungicider i ett behandlingsprogram.
I spannmål och raps sprutas Serenade ASO ut på bladen och har effekt på olika svamsjukdomar som mjöldagg, rost och bomullsmögel.

Se användningsvillkor i beslutet från KemI klicka här

Flera års erfarenhet i bär och grönsaker

Serenade ASO har sedan flera år tillbaka ett godkännande i bär och grönsaker. Den används bland annat i stor utsträckning för bekämpning av gråmögel i jordgubbar. Se mer iformation om produken på vår produktsida: https://www.cropscience.bayer.se/Produkter/Serenade_ASO.aspx

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG