fredag, maj 8, 2020

Propulse

nu godkänd för användning i potatis

SDHI-fungiciden Propulse är nu godkänd för användning i potatis, där produkten har visat goda effekter mot den skördesänkande svampen Alternaria (torrfläcksjuka).

Propulse är ett innovativt svampmedel och består av en kombination av de två verksamma substanserna fluopyram (SDHI) och protiokonazol (triazol) som har olika verkningsmekanismer. I de senaste två årens svenska försök har behandlingsprogram med Propulse gett högst skörd och netto i stärkelsepotatis. Detta beror på produktens höga effekt mot Alternaria, en svampsjukdom som är svår att bekämpa när den väl brutit ut. Alternaria kommer ofta när plantan är stressad, till exempel på grund av väderförhållanden eller näringsbrist. Sjukdomen sprids sedan vidare med sporer som förflyttas med vind eller vattenstänk och kan ödelägga en potatisodling på mycket kort tid.

Med Propulse får svenska potatisodlare en ny, effektiv och efterlängtad produkt för bekämpning av Alternaria i potatis – en besvärlig sjukdom som orsakar stora skördeförluster varje år. Utöver hög effekt och merskörd bidrar Propulse även med en god långtidseffekt och bättre möjligheter att förebygga resistensutveckling, eftersom det inte finns korsresistens till andra produkter.

Propulse kan blandas med bladmögelprodukter och ska användas i en strategi med Alternaria-produkter med andra verkningsmekanismer, t ex difenokonazol.

Rekommendationen

2 x 0,45 liter per hektar i alternering med andra produkter i ett behandlingsprogram. Två gånger med Propulse och två gånger med andra produkter.

För mer information om Propulse i potatis se vårt infoblad 

Propulse är utöver potatis även godkänd för använding i spannmål, raps och majs.

För mer information om Propulse se produktinformation

För mer information kontakta:
Lisa Rydenheim, Bayer. Telefon: +46 768 677 125. Mail: lisa.rydenheim@bayer.com
Mats Andersson, Bayer. Telefon: +46 70 567 16 77. Mail: mats.andersson@bayer.com

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG