tisdag, maj 10, 2022

Varje kilo räknas i år!!

Skydda skördepotentialen i din raps.

Vi har ett avlångt land. I södra Sverige blommar rapsen och svampbekämpningarna är igång. Längre norrut närmar sig blomningen och om det inte redan är gjort så är det dags att bestämma strategin för svampbehandling i höstrapsen. 

Bomullsmögel i rapsen gynnas av fukt i beståndet och svalt väder. Något som ser ut att bli verklighet i stora delar av landet just nu. Det finns ingen skadetröskel för bomullsmögel utan denna behandling får ses som en förebyggande försäkring. Vissa faktorer påverkar dock smittorisken, se nedan.

Propulse är en färdigformulerad produkt med två aktiva substanserna och har mycket hög effekt på bland annat bomullsmögel och Alternaria i raps. När du svampbehandlar med Propulse i blomningen så skyddar du plantan mot angrepp och hindrar sporerna från att gro. En behandling med full dos ger ett skydd i 2-3 veckor. Tänk på att använda höga vattenmängder och en bra sprutteknik för att få så bra täckning som möjligt av rapsbeståndet.

Fungicidstrategi mot bomullsmögel i raps

Rekommenderad tidpunkt för behandling är när rapsen är i full blom DC 65.

Enkelbehandling: Propulse 0,7- 1,0 l/ha 

Dubbelbehandling
Första behandling: Propulse 0,7-1,0 l/ha 
Andra behandling: Folicur Xpert 0,5 l/ha

Flera faktorer ökar risken för angrepp av bomullsmögel i raps:

Att veta om och när man ska svampbehandla rapsen kan vara svårt att säga säkert eftersom vi inte kan förutspå ett angrepp eller veta när angreppet slår till. Det vi dock vet är att  bomullsmögel gynnas av följande parametrar.

- Mottaglig gröda i växtföljden (raps, ärtor, åkerbönor, grönsaker). Sklerotier (bomullsmöglets vilostadier) kan överleva 8-10 år i jorden.
- Någon av riskgrödorna har odlats på angränsande fält
- Sval väderlek under blomningen gynnar infektion.
- Temperaturer över 21 grader och hög solinstrålning hämmar sporöverlevnaden. På vissa håll i landet siktas regn och svalare väder framöver.
- Hög luftfuktighet i beståndet (dagg) gynnar infektion.

Biologi vad krävs för att få ett angrepp?

Smitta av bomullsmögel finns i marken i form av sklerotier. Sklerotierna stimuleras att gro under fuktiga förhållande och när marktemperaturen är över 10°C.
Är förhållandena de rätta så gror sklerotierna i det översta jordlagret och skickar upp apotecier ur jorden. Dessa ser ut som små bruna svampar som står nere i beståendet. Från apotecierna sprids sedan sporer som kan infektera grödan, framförallt i fältet men även på större avstånd med hjälp av vindspridning.
Växlande luftfuktighet gynnar frigörandet av sporer från apotecierna. Det är därför regn i blomningen och en ut-dragen blomning ökar risken för angrepp.

Livscykel

För att kunna infektera växten krävs att sporerna har tillgång till fritt vatten och näring. Näring till sporerna fås exempelvis från rapsens nedfallna kronblad men även från andra växtdelar.
När kronbladen faller så kan de lägga sig i grenfästen där det även kan samlas vatten. Här skapas en perfekt miljö för svampen att börja växa och sedan ta sig in i värdplantan. Men infektionen kan också ske via blad där kronblad faller ner och landar.

Tillväxten i plantan sker via mycel, vilket får till följd att vatten- och näringstransporten i plantan stryps och plantan brådmognar. Detta kan ses på plantan i form av vita koncentriska fläckar som tilltar i storlek efterhand som angreppet växer till sig.

Livscykeln fullbordas till slut när nya sklerotier bildas inne i plantan genom att mycel från svampen växer ihop till en hård vävnad. Öppnar man en brådmogen rapsplanta och hittar svarta avlångakulor så har man fått ett angrepp i sin raps. Sklerotierna är oftast mellan 3-15 mm långa.

Sklerotier i planta

Det är inte bara rapsgrödor som angrips, övriga värdväxter bland kulturgrödorna är t.ex. ärtor, bönor, klöver, potatis, morötter men även ogräs som tistlel, målla, lomme, viol, penningört, baldersbrå m.fl. Totalt kan 400 olika arter i världen angripas av bomullsmögel.

Fungicidbehandling mot bomullsmögel är möjlig och den ger bra effekter. En insats med fungicid måste dock göras förebyggande, eftersom de fungicider vi har idag inte har någon effekt på etablerade angrepp.

Goda råd vid bekämpning

Höstrapsen ger en mycket tät gröda som sprutvätskan ska tränga ned i. Använd därför högre vattenmängder, 250-300 l/ha för bäst effekt. Vinklade munstycken är också att föredra då dessa skapar en bättre nedträngning i grödan.

Att använda munstycken som är anpassade för avdriftsreducering är absolut ingen nackdel då dessa ger större droppar som gör det lättare att tränga ned i beståndet jämfört med konventionella munstycken. Till sist sänk körhastigheten, det kan också förbättra effekten av bekämpningen.

Propulse i raps

Höstrapsguide 2022

Läs om våra DEKALB-sorter
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG