torsdag, februari 3, 2022

Flyghavre

Vad är statusen på flyghavren i landet?

Är vi fortfarande lika nitiska mot flyghavren, eller höjer vi tolenransnivån lite varje år för vad som får lov att finnas på våra - eller grannens fält? 

Flyghavren är ett ogräsproblem som vi tillsammans (i landet) tidigt kraftsamlade mot, och situtationen i våra fält är, mycket till följd av detta, också en helt annan än den på kontinenten. Det är säkert många lantbrukarfamiljer som spenderat lördagar tillsammans i fält, för att samla flyghavre i eländigt tunga sopsäckar. Idag hade vi kanske kallat det kvalitetstid...

Men, i takt med att våra enheter blir större och problemogräsen blir fler och möjligen ännu mer aggressiva, ändras kanske också vårt fokus och våra prioriteringar. Flyghavre är dock alltjämnt ett fruktat gräsogräs, främst i vårsäd. Det är allmänt förekommande men på vissa håll i landet är flyghavre ett större problem och det gäller att vara observant och uthållig och åtgärda problemen i tid.

Och vi ska så klart inte glömma att förekomsten av flyghavre regleras enligt lag: 

- All mark ska hållas fri från flyghavre. Det är den som brukar fastigheten som är skyldig att bekämpa flyghavre genom handplockning eller kemisk bekämpning. 
- Kontrollera fälten, gärna återkommande under sommaren, kolla särskilda riskplatser där det tidigare har funnits plantor, vid brunnar, under ledningar eller vid våta fläckar på fälten. 
- Rengör maskiner från jord och växtrester för att minska risken för spridning av eventuella frön och täck alltid vagnar vid spannmålstransporter. 

Kännetecken 

Flyghavren är ett ettårigt, högt och kraftigt gräs. Den liknar - så klart - odlad havre, men har även en viss likhet med sandlostan, som också den avancerar som ett problematiskt ogräs på många håll. Flyghavren kan bli mellan 30-150 cm högt. Bladen är snodda åt vänster. Den har en stor utspärrad vippa med 2-3 hängande mattgröna blommiga småax. Var blomma har en lång, knäböjd, snodd agnborst. Kärnorna, som faller av vid mognad, blir till (värdelös) spillsäd, vilket fatua syftar till; från latinskans löjlig/värdelös. Och flyghavren är ju också värdelöst som djurfoder.

Spridning 

Liksom många andra besvärliga ogräs sprids flyghavren med maskinerna på våra fält. Även otäckta spannmålstransporter och fåglar kan sprida ogräset. Fröna gror huvudsakligen på våren, och kan överleva (normalt) 4-5 år i jordbruksmark, men kan även vara mer långlivade än så. Flyghavren missgynnas av en varierad växtföljd med inslag av höstsådda grödor och vall. 

Kemisk bekämpning

Se rekommendation: Flyghavre

Se info om: Event Super, Attribut Twin Plus/Attribut S/MKH Super, MaisTer

Se våra filmer om gräsogräs