torsdag, januari 27, 2022

Hönshirs

Vår nya renkavle?

En ny säsong är i antågande och vi vet inte hur den kommer att te sig. Och just det är för många av oss en del av tjusningen med växtodlingen, och det vi triggas av.

Utöver osäkerhet om prisnivåer, tillgång på insatsvaror och leveranstider, så ska vi i vanlig ordning utkämpa en kamp mot ogräset på våra fält. Även om de flesta av oss har bra koll på vilken ogräsflora som dyker upp på våra fält år efter år, så kan vi så klart fundera över om det i år dyker upp någon ny rackare? Och i vilken omfattning?  Och inte minst - vad ska vi göra åt det?

En del av oss har sedan tidigare stött på hönshirs i fält (den har trots allt funnit i Sverige sedan 1700-talet!), men med den spridning hönshirs numera har, finns all anledning att fundera över om dina fält är i riskzonen? Med faktorer som ökande arealer av både majs och grönsaker, spridning av gräsfrö och fågelfrö, och maskiner som rör sig över allt större områden, får hönshirs all  hjälp den behöver för att etablera sig och fortsätta att sprida sig till nya områden i landet.  

Känn igen hönshirs

Ogräset är lite likt majs. För ett tränat öga kan man säga att hönshirs skiljer sig från övriga gräsogräs och spannmål redan i groddplantsstadiet genom sina platta, bredare och kortare blad, som är purpurfärgade vid basen. Som fullvuxen planta har den ett säreget och karaktäristiskt utseende och är då lätt att känna igen  - men då är det så dags..! (kraftigt, bredväxande tuva, med kraftiga och något purpurfärgade vippor) 

Hönshirs är en så kallad C4-växt, precis som t.ex. majs, och trivs som bäst i temperaturer över 20 grader. Den är dock väldigt känslig för frost och klarar inte av våra nordiska vintrar. Det gör den till ett strikt vårgroende problem. Hönshirsens frö går in i groningsvila efter drösning och bildar en fröbank, varifrån frö kan gro under många år. Fröproduktionen kan under optimala förhållanden bli upp till 40 000 frön per planta. 

Att bekämpa hönshirs - taktiskt, mekaniskt och kemiskt

Odling av sent vårsådda grödor, såsom majs och grönsaker  ger hönshirsen maximalt med utrymme och trivsel. Men på fält där den fått fäste kan den också orsaka stora bekymmer i vårspannmål. Motsatsen - dvs tidigt etablerad höstsäd - är alltså ett effektiv drag i kampen mot hönshirs.

Vid kemisk bekämpning av hönshirs är det vårbehandlingar som gäller, och det finns än så länge flera preparat med god effekt. Men, runt om i världen är resistens vanligt - (än så länge ej dokumenterat i Sverige) - och inom de närmsta åren dyker troligen de första fallen upp även här.  Det är därför viktigt att använda  produkter från olika  herbicidgrupper för bästa effekt och resistensstrategi. 

Generella råd

1. Lär dig identifiera hönshirs, och håll koll på dina fält! 
2. Tänk igenom växtföljden! Hönshirs gror på våren och kan konkurreras ut med höstsådd gröda. 
3. Håll god maskinhygien! Rengör maskiner, ta tex inte halm från fält där du vet det finns hönshirs, och flytta inte jord mellan åkrar.
4. Tänk igenom körning på och mellan fält under året (vår/höstbruk). Hantera åkrarna i rätt ordning i förhållande till ogräset. 

Kemisk bekämpning

Hönshirsen gror sent (juni-juli), varför behandling sent ger bästa resultat för att få effekt på så många plantor som möjligt (men det är en avvägning hur länge man våga vänta för att få bra effekt på andra ogräs). 

Se rekommendation: Hönshirs

Se effektinfo om  Attribut Twin PlusHussar Plus ODEvent Super och MaisTer

Se våra filmer om gräsogräs