tisdag, maj 17, 2022

Begränsade körskador

Vid sprutning av höstoljeväxter i blomning
Vi har fått några frågor kring eventuella körskador i raps vid svampbehandling.
 
För några år sedan (2006 och 2007) gjordes totalt 8 försök i Tyskland som visade att dessa skador är mycket begränsade.
 
En slutsats i försöket var att skördeförlusten vid en genomfart vid DC 65 med 24 m arbetsbredd endast var endast ca 0,6 %. Ju större arbetsbredd desto mindre skördeförlust.
 
Se gärna försöksupplägget, uträkningar och slutsatser i presentationen här.