måndag, augusti 15, 2022

Mateno Duo

En ny grundsten i höstbehandlingen

Hösten 2021 introducerades Mateno Duo på den svenska marknaden. Med oss sedan tidigare hade vi en lång rad försök och erfarenheter från framförallt våra danska kolleger, men även från andra europeiska länder där man haft tillgång till Mateno Duo sedan tidigare. Med de erfarenheterna i åtanke fanns det goda skäl att tro att Mateno Duo skulle göra stor skillnad i den svenska spannmålsodlingen. Och så blev det!

EN EFFEKTIV DUO! 
Mateno Duo innehåller aklonifen och diflufenikan. Båda är kända substanser för många växtodlare, men som en produkt var det en ny bekanskap inom spannmålsodlingen. För grönsaksodlingen är aklonifen sedan tidigare en viktig hörnsten i växtskyddet, och i flera europeiska länder pratar man om ”the aclonifen effect” för att hantera problematiska ogräs i sina odlingar. 

DEN VIKTIGA HÖSTBEHANDLINGEN! 
En höstbehandling i spannmål har som mål att minska ogrästrycket generellt och hjälpa grödan att konkurrera på hösten. Ogräs som inte bekämpas på hösten konkurrerar om näring och ljus och stjäl värdefulla kilon från din gröda. Även om man utför en effektiv ogräsbekämpning på våren så är dessa kilon redan förlorade. Behandling mot ogräs på hösten frigör även tid på våren när arbetsmomenten lätt hopar sig. Med frostnätter och dåligt väder kan man ockå riskera att ogräsen blir stora och svårbekämpade innan det går att komma ut i fält. Har man höstbehandlat kan man istället invänta optimal tidpunkt och bekämpa eventuellt överlevande eller vårgrott ogräs. Höstbehandling är också en viktig del i en långsiktig ogrässtrategi eftersom man använder andra verkningssätt än dem vi har att tillgå på våren. Det ger bättre möjlighet att bekämpa tuffa ogräs och minskar risken för resistensutveckling. 

ÄNTLIGEN ETT VERKTYG MOT BLÅKLINT PÅ HÖSTEN
Blåklint är ett av de ogräs som kunnat koppla greppet om våra spannmålsodlingar eftersom vi inte haft verktyg för att hantera dessa effektivt på hösten. En höstbehandling med Mateno Duo gör stor skillnad, och vi har nu fått en resistensbrytare som gör att blåklints-problematiken kan hanteras på ett helt nytt sätt.

 

RÄTT TIDPUNKT GÖR SKILLNAD! 
Höstbehandling kan vara knepigt. Vi får ofta behandla när tillfälle ges – snarare än vid bästa tillfälle att köra. Får man möjlighet att välja så har vi tydligt sett att stadie 10-11 (vid 1-1,5 blad) är den bästa tiden för behandling med Mateno Duo.En jämn yta med bra markfukt gav också mycket fina effekter under första säsongen och Mateno Duo är nu en självklar grundsten i höstbehandlingen, utan att begränsa en eventuell uppföljande vårbehandling.

 

Använd Mateno Duo för att bekämpa:

Örtogräs* – tex viol, veronika och plister, blåklint, spillraps och baldersbrå

Mateno Duo har 60-70% effekt på gräsogräsen åkerven och vitgröe.

Läs mer om Mateno Duo, se rekommendationer och produktinformation klicka här

Mateno Duo

Produktinformation

Bayer Agro Podd

Följ oss på Facebook

Lisa och Mats
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG