måndag, juni 6, 2022

Resultatet från vecka 22

Så var resultaten från 30 maj här
Vi har på de flesta håll fått rejäla mängder regn och även framöver ser vi varierande och till viss del ostadiga prognoser vilket gynnar tillväxten hos vetet och spridning och tillväxt för svartpricksjukan.

Vi fortsätter att följa våra fält.

Utvecklingen varierar över Sverige. Den 30 maj var några fält i stadie 37, flaggbladet just synligt, till ett fält i Skåne som var i begynnande axgång. På provtagningsplatserna i Skåne är flaggbladet nu det översta bladet vilket gör att vi kommer att följa samma bladnivåer framöver.

I resultaten ser vi att svartpricksjukan finns i de lägre bladen på de flesta provtagningsplatserna och enligt analysen är de översta bladen fortfarande friska. 

När ett blad på en veteplanta växer ut är det friskt, men även oskyddat mot angrepp av svampsjukdomar. I vete bidrar det stora flaggbladet, det översta bladet på veteplantan, till en stor del av den slutliga skörden. Därmed ska ska en huvudbehandlingen för svamp göras när flaggbladet är fullt utvecklat för att skydda de översta bladen mot svampsjukdomar. 

På vissa av provtagningsplatserna hittar vi synlig gulrost och vetets bladfläcksjuka, DTR i beståndet.  

I Skåne var huvudbehandlingen gjord vid provtagningen den 30 maj och för första gången provtogs både obehandlat och behandlat. Som förväntat är det inga skillnader mellan obehandlat och behandlat direkt efter behandling.

Vi samlar data, diskuterar resultat och provtagningen ständigt i vårt team och lär oss mer för varje vecka som går. En väldigt intressant del av vårt arbete. 

 
 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG