tisdag, juni 28, 2022

Tävlingsvillkor


Vad är hållbart lantbruk för dig?

Nedan följer tävlingsvillkoren för tävlingen "Vad är hållbart lantbruk för dig?"

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn publiceras på vår Facebook-sida. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkt 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
Ansvarig för tävlingen är: Bayer AB Kometvägen 1 245 34 Staffanstorp (nedan benämnt Bayer)
För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
För att vara med och tävla måste du:
Dela med dig av vad du tycker är hållbart lantbruk i en kommentar eller i ett meddelande till Bayer Crop Science Sverige, läs och godkänn villkoren.
Om ditt bidrag inte är komplett vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 7 juli 18:00.
Tävlingen pågår till den 4 juli klockan 18:00 och vinnarna utses genom lottning bland inkomna svar. De tre vinnarna av weekend-bag presenteras i ett inlägg på vår Facebook-sida den 13 juli. Tävlingen är inte sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Priserna består av; en weekendbag till tre olika pristagare.

Vinnaren kommer att bli informerad via meddelande på Facebook. Vinnarna kommer också att med för- och efternamn publiceras på vår Facebook-sida!

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
Anställda i Bayer samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Bayer. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Bayer får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Bayers normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
Bayer förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Bayer bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.