torsdag, februari 9, 2023

Dekalb 60 ˚N

Storskaliga sortförsök med placering längs 60:e breddgraden.

Det är just nu både spännande och lite oroliga tider i rapsvärlden, både prismässigt och på fälten. Hur ser det ut på dina fält? Har väder, vatten, vind och gäss gått hårt åt rapsfälten? Vintersäsongen är inte över ännu, varken i södra eller norra delarna av landet så statusen i fält har vi all anledning att återkomma till!

Höstrapskartan har under de senaste åren förändrats mycket, och även om det odlats höstraps i stora delar av vårt land under lång tid, så har arealerna tydligt ökat under senare år. Anledningarna är så klart flera och individuella för respektive gård, men en av anledningarna är den förädling som skett och som möjliggör en betydligt säkrare överlevnad även på nordligare breddgrader. 

Hösten 2022 inledde vi på Bayer ett projekt som vi kallar DEKALB 60 ˚N; storskaliga sortförsök som sträcker sig längs med 60:e breddgraden från Norge i väster, genom Mälardalen och vidare till de södra delarna av Finland i öster. Vi följer flera utvalda storparcellförsök för att få svar på hur våra sorter klarar sig under tuffare och mer varierande förhållanden, för att på så sätt kunna ge bättre rekommendationer kring vilka sorter som passar på vår växande höstrapsareal runt om i landet. Hur står sig sorternas egenskaper och karaktär i förhållande till olika geografiska områden, omgivningens och säsongens påfrestningar och vad betyder våra egna insatser?

Våra försöksplatser

Sydöstra Norge
I och omkring Halden, i sydöstra Norge på gränsen till Sverige, har vi tre olika försöksplatser med sorter som etablerades under hösten 2022. Sorterna - en del välkända och en del nya -  DK Expat, DK Expose, DK Excited, DK Exbury samt dvärgsorten DK Sequel, såddes den 10 augusti, och liksom på många platser i Sverige var det torra förhållanden. Fälten fick en del regn och hösten bjöd sedan på värme under lång tid, och vid vägning av biomassan under senhösten uppgick denna till 1,9 kg/m2. I Norge är höstraps ingen etablerad gröda och andelen godkända växtskyddsmedel är begränsade. Ingen ogräsbekämpning är gjord på försöksplatserna och ogrästrycket är högt. Tillväxtreglering är inte godkänt i Norge. Så – flera utmaningar utan tvekan!

Mälardalen
I Mälardalen, vid Eskilstuna respektive Västerås, har vi storparcellförsök med flera olika sorter, DK Expose, DK Exbury, DK Expat samt våra dvärgsorter DK Seax, DK Sephor och DK Sequel, som såddes ungefär samtidigt som våra fält i Norge. Under september månad hade dessa fält etablerats väl och tillväxten tagit rejäl fart, trots en mycket torr start även här. Biomassan i september låg så högt som 3,5 kg/m2 på en del sorter, och den långa och varma hösten gav fortsatt tillväxt i fälten under lång tid.

Enligt rapport från Johan Eriksson, som är försöksvärd i Västerås, så har vintern, fram till nu, bjudit på varierande påfrestningar men på det stora hela så ser det bra ut. Peter Reuterström utanför Eskilstuna rapporterar att älgen har hållit sig borta från försöksfältet, vattnet hade runnit undan och fältet ser riktigt bra ut för årstiden! Denna vinter har inte varit alls lika påfrestande för rapsfälten som föregående, vilket ju så klart är en lättnad. 

Finland
I södra delarna av Finland följer vi fält där vi i storparcellförsök etablerat sorterna DK Expose, DK Exbury och DK Expat samt dvärgsorterna DK Seax, DK Sephor och DK Sequel. I Finland utsätts våra sorter för stora utmaningar under vintern och även ganska långt in på våren. Här känner vi både spänning, större oro, men också nyfikenhet kring vad försöken kommer att visa och lära oss! 

Följ vår resa under året!

Med tanke på den vinter som vi fortsatt är inne i, så fortsätter vi att följa fälten utan att ännu dra några slutsater om etableringssätt, behandlingsstrategi eller sorter. Men under säsongen kommer vi att få en del svar på hur väl våra olika sorter klarat de utmaningar och påfrestningar som visat sig under just denna säsong. En del frågeställningar får svar, likväl som en del behöver fortsätta att studeras under nästa säsong. Dessa lärdomar tar vi med oss för att förbättra och precisera våra rekommendationer i olika delar av landet, för att du ska kunna hitta rätt sort till ditt fält. 

Läs mer om våra DEKALB- sorter här

// Louise Andersson, Bayer DEKALB-teamet

Foto: Västerås 19/10 2022.

#DKExpose #DKExbury #DKExpat #DKExcited #DKSeax #DKSephor #DKSequel #DEKALB60N