fredag, augusti 11, 2023

Höstbehandling – en lönsam insats

Höstspannmål har en säsong på strax över 320 dagar. Ge inte ogräsen möjlighet att konkurrera fritt med grödan de första 220 dagarna. Konkurrensen från ogräs om vatten, solljus och näringsämnen kostar skörd, och den förlorade skörden går inte att kompensera fullt ut med enbart vårbehandling av ogräs.

 

Lyssna på Bayer Agro Podd om höstbehandling

Lisa och Martin diskuterar höstbehandlingens fördelar och berättar mer om våra höstprodukter Mateno Duo, Cadou och Mateno Forte Set.

Sök efter Bayer Agro Podd där poddar finns eller lyssna här 

 

Nya effektiva ogräslösningar för höstbekämpning

 

Mateno Duo

Mateno Duo är en färdigblandad produkt som ger hög effekt på många viktiga örtogräs som bör bekämpas på hösten inklusive blåklint, spillraps, vallmo, våtarv (även ALS-resistent), baldersbrå och diflufenikanogräsen. Den ger även en moderat effekt (ca 60%) på åkerven och vitgröe.

Mateno Forte Set

Genom att kombinera styrkorna från Mateno Duo och nyheten Cadou erbjuder Mateno Forte Set en starkare och enklare bekämpning av åkerven och vitgröe. Örtogräseffekten är fortfarande lika bra som med Mateno Duo. Med Mateno Forte Set erhålls effekter på vitgröe och åkerven som går att jämföra med ca 0,5 l prosulfokarb (Boxer). Dessutom behöver du inte anpassa dig till de omfattande villkor som är förknippade med användning av prosulfokarb-produkter på hösten.

För effektschema för Mateno Duo och Mateno Forte Set se vårt laminat.

Flera fördelar

Sammantaget ger Mateno Duo och Mateno Forte Set flera fördelar till lantbrukare:

// Mateno Duo är marknadens bredaste örtogräsprodukt för höstbekämpning – även effekt på blåklint och spillraps
// Mateno Forte Set vässar effekten på åkerven och vitgröe
// Mateno Duo och Mateno Forte Set kan användas dagtid utan restriktioner gällande munstycksval eller skyddsavstånd.
// Mateno Duo och Mateno Forte Set har verkningsätt som skiljer sig från de ogräsprodukter som används på våren vilket gör dem till effektiva verktyg mot resistens

Tänk på detta för bästa möjliga effekt

För att maximera effekten av Mateno Duo och Mateno Forte Set gäller samma rekommendationer som för alla jordverkande produkter för höstanvändning:
Undvik eller minimera växtrester i ytan
Eftersträva en fin struktur i såbädden. Vid grov struktur – avvakta behandling tills såbädden fått sätta sig.
God markfukt är mycket positivt för effekten, men inte obligatoriskt

Kom ihåg! När du är färdig för dagen skall du skölja med rent vatten genom bom och munstycken, annars finns risk för att den färdiga sprutvätskan lämnar oönskade rester som kräver en grundligare rengöring nästkommande dag.

Hög effekt med en låg mängd diflufenikan

Mateno Duo är ett ansvarsfullt produktval för höstbekämpning. Vid dosen 0,35 l/ha motsvarar behandlingen 0,3 l aklonifen ( känd från Fenix) och 0,07 l diflufenikan (känd från DFF/Legacy/Sempra). Den låga dosen diflufenikan minskar risken för att diflufenikan återfinns i ytvatten, vilket idag är ett problem som i onödan äventyrar fortsatt användning av diflufenikan. Genom att kombinera diflufenikan med aklonifen (Fenix) kan vi bibehålla en hög effekt mot örtogräs. Läs mer på hos Säkert Växtskydd, Diflufenikan – luring i vattenmiljön  

 
Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.