måndag, juni 24, 2024

Battre övervintring av höstraps med Growth Assist

Färre allmänna råd och rekommendationer – nu är det dags för platsspecifika vägledningar vid höstrapssådd. Bayer lanserar DEKALB Growth Assist för att vägleda lantbrukare till rätt såtidpunkt, anpassat efter sortval och fältets plats när det är dags att så höstraps.
DEKALB Growth Assist
– Vi har länge talat om att sorter är snabb- eller långsamtväxande på hösten och skickar med det som en vägledning till vissa sorter. Men beroende på vart du befinner dig i landet kan det ge väldigt olika stora utväxlingar. Nu kan vi ge bättre vägledning, säger Søren Lykkegaard Hansen, GTM Lead Nordic på Bayer Crop Science Nordic som varit med och tagit fram tjänsten. 

Att höstrapsen ska nå rätt storlek inför vintern är viktigt. Hur rekommendationerna förmedlas kan vara olika – några fokuserar på att uppnå ett visst antal daggrader medan andra håller hårt i sambandet mellan antalet blad, längden på pålroten och diametern på rothalsen. DEKALB Growth Assist kan ge lantbrukarna bättre vägledning. 

Verktyget DEKLAB Growth Assist är gratis att använda och finns på Bayer Crop Sciences hemsida. Tjänsten bygger på nordiska erfarenheter för nordiska behov och är utvecklad av Bayer. 

– Jag har tidigare stött på ett fint uttryck av en lagom pessimistisk lantbrukare som sa att för stor raps fryser bort under vintern och för liten raps fryser bort på våren. Det belyser på ett perfekt sätt det vi vill uppnå med tjänsten DEKALB Growth Assist. Vi vill hjälpa lantbrukare som sår DEKALB rapssorter med att få bästa möjliga förutsättningarna för att nå rätt plantstorlek inför vinter, säger Martin Holmberg, Advisory Representative på Bayer Crop Science i Sverige.

Med historiska temperaturdata går det att förutspå både hur många daggrader rapsen förväntas ackumulera beroende på sådatum och hur sträng vintern förväntas bli. Tillsammans med gedigen erfarenhet och data om sortportföljen går det även att förutspå behovet av eventuell tillväxtreglering och tidpunkt för behandling.  

Verktyget kommer att visas upp under Borgeby Fältdagar 2024 och då finns också Bayers experter i monter och kan besvara frågor kring verktyget.

Du kan testa verktyget här.