tisdag, maj 21, 2024

Dags för behandling mot svamp i vete

Den viktigaste tidpunkten för svampbekämpning närmar sig. Flaggbladet och blad två är den bladmassa som i störst utsträckning bidrar till att bygga skörd i vete. Dessa blad ska därför hållas friska och gröna så länge som möjligt.
Flaggbladsstadiet

I år har vi generellt fina, och täta höstvetebestånd med många sidoskott. För att behålla skördepotentialen i dessa så bör de skyddas mot angrepp av svampsjukdomar. Det regniga vädret under våren har gett gynnsamma förhållanden för svamp och det rapporteras om mer angrepp än normalt av både gulrost, svartpricksjuka och DTR (vetets bladfläcksjuka).

Använd en bred och effektiv SDHI-produkt som du kan lita på i den viktigaste tidpunkten.

Ascra Xpro är Sveriges mest använda svampmedel i stråsäd och det finns många anledningar till det:

  • Stor praktisk erfarenhet med många nöjda lantbrukare
  • Hög effekt på alla de viktiga svampsjukdomarna i spannmål 
  • Merskördar i försök och i praktiken år efter år
  • Unik formulering som ger flera praktiska fördelar
  • Den enda SDHI-produkten med 3 aktiva substanser

Effektschema

 

 

Rekommendation för flaggbladsbehandling:

0,75-1,25 l/ha Ascra Xpro i DC 39 (när hela flaggbladet är framme)

I vissa fall kan huvudbehandlingen senareläggas något fram till axet börjar titta fram. Detta gäller om man har väldigt lågt svamptryck eller om en tidig svampbehandling är gjord mot t.ex. DTR eller gulrost.

I år hittas mer gulrost i vete än vad man sett de senaste åren. Ascra Xpro och andra SDHI-produkter har en mycket god förebyggande effekt mot gulrost. Finns det däremot etablerade angrepp med sporulerade gulrost i beståndet så kan dessa inte slås ner. I dessa fall krävs en blandning med en produkt innhållande tebukonazol för att få god effekt.

Rekommendation vid sporulerande gulrost:
Blanda Ascra Xpro med 0,3-0,4 l/ha Folicur Xpert/Prosaro vid huvudbehandlingen

Lisa berättar mer om den viktigaste behandlingstidpunkten mot svampsjukdomar i vete

 

 

 

Timing och dos är avgörande

Något som varit tydligt i många svampförsök är att hela flaggbladet måste vara ute när man gör sin huvudbehandling mot svamp i vete. Om behandlingen görs något för tidigt, innan flaggbladet är fullt framme, kan både effekt och merskörd bli betydligt sämre. Även doseringen har stor betydelse. Det är viktigt att använda en tillräckligt hög dos i den viktiga flaggbladsbehandlingen. En för låg dos vid denna tidpunkt kan inte räddas upp av en senare axgångsbehandling. Detta betyder att doseringen ska vara minst halv dos, vilket för Ascra Xpro betyder minst 0,75 l/ha.

Svartpricksjuka ska behandlas förebyggande
I vete är det i de flesta fall är det svartpricksjuka som ska behandlas eftersom den oftast är den mest skördesänkande sjukdomen i vete. Svartpricksjukan sprider sig uppåt i beståndet med regnstänk och kan därför infektera flaggbladet så snart det växer fram. Behandling bör därför göras när flaggbladet är fullt utvecklat för att skydda det mot angrepp. Angrepp av svartpricksjuka syns först 3-4 veckor efter infektion men det är viktigt att en bekämpning görs i början av infektionsperioden. Sena behandlingar ger klart sämre effekt och ökar dessutom risken för resistensutveckling.

DTR


Se upp för DTR (vetets bladfläcksjuka) 
Under de senaste åren har DTR (vetes bladfläcksjuka) blivit en alltmer allmän förekommande sjukdom i vete. Riskfaktorerna för DTR är växtföljder med vete efter vete, ofta i kombination med reducerad jordbearbetning och halmrester i jordytan. 
DTR har ett betydligt snabbare sjukdomsförlopp än svartpricksjuka vilket gör att sjukdomen kan blomma upp snabbt och ibland överraskande. Ascra Xpro har en hög effekt även på DTR.

Läs mer om Ascra