torsdag, mars 7, 2024

Skydda din raps med Exavance

Har du problem med rapsbaggar? Hur ofta behöver du göra en behandling för att hantera problemet? Bayer har under hösten sått in den tidiga sorten i försök för att se hur den skyddar huvudsorten.
Rapsbagge på planta

När vi frågar odlare runt om i landet så varierar svaren om hur ofta det finns problem med rapsbaggar. Vi har varierande odlingsområden och problemen som behöver hanteras under säsongen skiljer sig åt. Det är inte bara platsen som avgör utan problemen varierar från år till år. Det är helt enkelt inte lätt att veta när problemet ska uppstå.

Under hösten har vi på ett flertal fält i olika områden, sått en ny rapssort, Exavance, som är en extra tidigt blommande sort. 
– Tanken med försöken är att bedöma hur tidigt sorten kommer och om den kan hjälpa till att skydda huvudsorten mot angrepp av rapsbaggar. Baggarna ska istället lockas av Exavance, vilket betyder att vi offrar den extraplantan för att huvudsorten ska lämnas orörd och inte bli skadad. I bästa fall kan detta leda till att vi undviker en extra insektsbehandling under våren, säger Louise Andersson som arbetar med DEKALB på Bayer Crop Science i Sverige. 

Rapsen är redan en intensiv gröda och det är klart att det på många sätt är positivt att minimera ytterligare insatser, om det finns fullgoda alternativ. Bayers medarbetare i Frankrike har jobbat med Exavance under några år och har positiva erfarenheter av arbetet. I Sverige kan förutsättningarna och insektstrycket skilja sig mot sydligare breddgrader. Därför görs nu egna försök och observationer i Sverige för att hitta rätt rekommendationer kring sorten. 

Försöksutformning
Sådd kan antingen ske med Exavance inblandning i hela fältet eller endast Exavance i fältkanten. Hanteringen är enkel, sådden sker samtidigt med huvudsorten och i blandning går det åt 100 000 frö av Exavance tillsammans med 1,5 miljoner av huvudsorten. Det motsvarar en påse Exavance med en påse huvudsort.

– Vilken metod som fungerar bäst kan säkerligen variera. Tillsammans med våra danska kolleger kommer vi att få input till diskussioner kring detta efter årets försök. Vi kommer också att diskutera vilka sorter som fungerar bäst tillsammans med Exavance, säger Louise.

Försöken utvärderas under året och bidrar med kunskap och nya intressanta och praktiska lösningar för rapsodlingen i alla delar av vårt land. 
– Som alltid håller vi tummarna för en god försökssäsong och uppdaterar er om hur försöken går, säger Louise.