torsdag, oktober 12, 2023

Dataväxt och Bayer Nordics inleder samarbete om precisionssprutning

Dataväxt och Bayer A/S har precis inlett ett samarbete utifrån en gemensam vision för att utveckla framtidens lantbruk.
Bayer Dataväxt

Under de kommande fem åren kommer företagen att samarbeta för att ta nya lösningar och verktyg inom precisionsjordbruk till den nordiska marknaden.

Skapa innovation och bonnanytta
Precisionsodling har länge kretsat kring näringstillförsel av olika slag för att optimera kvalité och skörd på alla delar av fältet, rätt mängd på rätt plats.

CropSAT är en avancerad digital lösning som kombinerar satellitbilder med avancerade algoritmer. Jordbrukaren kan använda denna information för att övervaka, samla in och analysera data om förhållandena på fältet. Dessa data kan användas för att berätta mer exakt vad grödorna behöver.

– Tillsammans med Bayer vill vi nu ta in samma teknik i växtskyddsarbetet. Gemensamt kan vi utveckla nya verktyg som säkerställer ett hållbart jordbruk, skapar bonnanytta och som ger ökad avkastning för bonden genom optimerade insatser. Det ska bli riktigt spännande att följa utvecklingen av samarbetsprojektet, säger Fredrik Djupmarker, vd på Dataväxt om samarbetsprojektet.

– Bayers ambition är att utveckla framtidens lantbruk på ett hållbart sätt. Samarbetet med Dataväxt ger oss möjlighet att utveckla digitala verktyg och lösningar som gör att lantbrukaren kan ta in data i den dagliga verksamheten och det för oss närmare våra mål. Vi är därför stolta över att kunna presentera detta partnerskap och ser mycket fram emot att ta med nya teknologier och lösningar till marknaden under de närmaste åren, säger Carolin Clausen, chef för Bayer Crop Science Nordic. 

Resultatet av samarbetsprojektet väntas inför säsong 2024
Samarbetsavtalet mellan Bayer A/S och Dataväxt sträcker sig över fem år. De första resultaten av samarbetsprojektet förväntas presenteras innan säsongen 2024 startar.