Åkerven

Latin: Apera spica-venti Familj: Gräs, Poaceae 

Inledning

Huvudsakligen vinterannuell. Blommar i juni till juli. Sprids och förökas med frö. Frönas groningsförmåga i odlad jord är längre än fem år. 

Hur der det ut?

Tidiga stadier: Bladen är 3–8 mm breda med något sträv ovansida. Bladöron saknas. Snärpen, 4–10 mm långa, är något spetsiga och fransiga. Fullbildad: Otuvat, eller svagt tuvat, spensligt gräs, 40–100 cm högt, med bladen sittande högt upp. De enblommiga småaxen är 2–3 mm långa och har mycket långa borst, 10 mm. De är placerade i pyramidformade, fingreniga, mycket yviga, rödaktiga vippor. Rotsystem: Adventivrötter. 

Var finns det?

Vanligt förekommande i stora delar av Götaland och Svealand. Främst i höstsådda grödor. Konkurrenskraftigt med förmåga att utveckla resistens mot ogräsmedel vid ensidig användning. Trivs bäst på lätta mineraljordar, och som ogräs i höstsådda grödor. 

Kan förväxlas med

storven, (som saknar borst), vitgröe (tidiga stadier), har mer båtformade bladspetsar 

 

Snärp: Mycket lång, fransad.
Bladöron: Finns ej.
Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.
Bladslida: Öppen, fast och glatt bladslida. Glatt strå.
Bladskiva: Matta, smala, sträva blad med tydliga bladlister, utan tydlig köl.
Blomställning: Nedhängande mycket yvig vippa med mycket tunna grenar. Enblommiga mycket små småax med långa tunna, ofta snodda, agnborst.
Beskrivning: Ettårigt, tuvformat gräs med upprätta strån. Ofta ogräs i höstsäd.