Ängsgröe

Poa pratensis Familj: Poaceae

Inledning

Ängsgröe är ett mycket vanligt gräs. Både regionen Bluegrass i Kentucky USA, och musikgenren bluegrass har fått sitt namn från den blåskimrande färgen på ängsgröen. 

Hur ser det ut?

Bladen är ganska smala, mörkgröna och vikta med blänkande undersida och båtformad spets och har ett kort och tvärhugget snärp. Vippan är luftig med många grenar, en späd och graciös vippa, med blomning i juni-juli. Stråna kan bli upp till en meter höga. Det är en uthållig gräsart som sprider sig med utlöpare. Kräver dock god tillgång på vatten och näring för att trivas. Som odlad är smaken inte lika uppskattad som den hos tex timotej och rajgräs.

Var finns det?

Den växer på alla slags marker, som ängar, gräsmattor, vägkanter, stigar, stränder och ruderatmarker. Ängsgröe är mycket slitstarkt och används därför bl a till fotbollsplaner, men kräver god tillgång till näring och vatten. Det finns ca 500 olika gröe-arter som växer i tempererade zoner på både norra och södra halvklotet. Släktet omfattar både ettåriga och fleråriga arter. Flera arter är viktiga som betesmarker. Genom sitt växtsätt med underjordiska rötter tål ängsgröe mycket slitage och har god förmåga att läka. Därför är den ett av de viktigaste gräsen i en fröblandning för grönytor där slitaget är stort, som på fotbollsplaner och golfbanor. Arten har också bra övervintringsförmåga och är motståndskraftig mot divera sjukdomar och angrepp. Ängsgröe tål inte för hård klippning, max 30 mm, och gynnas av god kvävegödsling och riklig tillgång på vatten. Rotutvecklingen hämmas av ett lågt ph-värde i marken. 

Kan förväxlas med

I tidiga stadier många andra gräs/gröearter. Som utvecklat tämligen lättigenkännlig. 

Vad gör man åt det?

För vårbehandling tex Event Super, och på höst Event Super.

 

 

Snärp: Kort, avrundad, 1-3 mm

Bladöron. Finns ej.

Knoppläge: Bladskiva i vikt knoppläge

Bladslida: Hoptryckt (nederst), glatt bladslida med svag köl.

Bladskiva: Mörkgröna eller blådaggiga blad, jämnbreda i hela längden, tvärt avhugget i en båtformig spets. Blank glatt undersida med köl.

Blomställning: Öppen vippa med få grenar, 3-5 blommiga ofta violetta småax utan agnborst.

Beskrivning: Svagt tuvbildande gräs med utlöpare. På odlad mark, ängar, vägkanter och betesmarker. Odlas.