Engelskt rajgräs

Lolium perenne Familj: Gräs, Poaceae

Inledning

Flerårigt gräs med groning både höst och vår. Lång blomning, under åtminstone juni till juli. Sprids och förökas med frö. Frönas groningsförmåga i odlad jord är längre än fem år. 

Hur ser det ut? 

Tidiga stadier: Bladen är mörkt gröna, har matt översida med tydliga bladlister. Bladens undersidor är skinande blanka och glatta. Snärpen är korta, 1 mm, och tvärt avhuggna. Små avsmalnande bladöron. Fullbildad: Kraftigt tuvat gräs, 20–100 cm högt. Axen har kantsställda småax i två rader på motsatt sida axspindeln. Rotsystem: Adventivrötter. 

Var finns det? 

Förekommer allmänt och allra mest i södra Sverige. Odlas också i stora delar av landet för fröodling. Engelskt rajgräs är vanligast, men även italienskt rajgräs förekommer. Båda arterna kan utgöra besvärliga ogräs, särskilt i höstsådda grödor och kan bli mycket konkurrenskraftiga där de tillåts bygga upp en fröbank. Är svårhanterade i stora delar av världen, (ett stort problem i Danmark). Utvecklar lätt resistens mot ogräsmedel. Trivs på alla slags jordar, speciellt vattenhållande. 

Kan förväxlas med

Kvickrot, har småax med platta sidan mot axspindeln

 

Snärp:
Kort, upp till 1 mm.

Bladöron:
Små, avsmalnande.

Knoppläge: 
Bladskiva i vikt knoppläge.

Bladslida: 
Öppen, glatt, de nedre bladslidorna rödvioletta, platta skott.

Bladskiva: 
Utan hår, mörkgrön, matt översida, med tydliga lister. Skinande blank och glatt undersida.

Blomställning: 
Ax med 6-10 blommiga småax , kantställda, sammantryckta, utan agnborst.

Beskrivning: 
Kraftigt, mörkgrönt, löst tuvbildande, flerårigt gräs. Odlas.