Italienskt rajgräs

Lolium multiflorum Familj: Gräs, Poaceae

Inledning 

Flerårigt gräs (italienskt rajgräs vanligen tvåårig) med groning både höst och vår. Lång blomning, under åtminstone juni till juli. Sprids och förökas med frö. Frönas groningsförmåga i odlad jord är längre än fem år. 

Hur ser det ut? 

Tidiga stadier: Bladen är mörkt gröna, har matt översida med tydliga bladlister. Bladens undersidor är skinande blanka och glatta. Snärpen är korta, 1 mm, och tvärt avhuggna. Små avsmalnande bladöron. Fullbildad: Kraftigt tuvat gräs, 20–100 cm högt. Axen har kantsställda småax i två rader på motsatt sida axspindeln. Rotsystem: Adventivrötter. 

Var finns det? 

Förekommer allmänt och allra mest i södra Sverige. Odlas också i stora delar av landet för fröodling. Engelskt rajgräs är vanligast, men även italienskt rajgräs förekommer. Båda arterna kan utgöra besvärliga ogräs, särskilt i höstsådda grödor och kan bli mycket konkurrenskraftiga där de tillåts bygga upp en fröbank. Är svårhanterade i stora delar av världen, (ett stort problem i Danmark). Utvecklar lätt resistens mot ogräsmedel. Trivs på alla slags jordar, speciellt vattenhållande. 

Kan förväxlas med  

Kvickrot, har småax med platta sidan mot axspindeln.

 


Snärp: Kort, ca 2 mm, avhugget.

Bladöron: Stora, ganska smala, omfattande.

Knoppläge:  Bladskiva i rullat knoppläge.

Bladslida:  Mer eller mindre öppen, rund bladslida, vanligtvis utan hår.

Bladskiva:  Mörkgröna, breda, mjuka blad med tydliga bladlister och blank undersida. Sträv längs yttersta tredjedelen av bladkanten. Utan hår.

Blomställning:  Axgräs med tio eller flerblommiga småax med agnborst, kantställda.

Beskrivning: 1-2 årigt tuvformat, snabbväxande, kraftigt gräs. Odlas.