Krypven

Agrostis stolonifera Familj: Poaceae

Inledning

Namnet och art-epitetet stolonifera syftar på rötterna, som har långa utlöpare. Den är finbladig och tät med ett upprätt växtsätt och medelgrön färg. Växer även i torra och näringsfattiga miljöer.

Hur ser den ut?

Krypven är flerårig och kan skilja i utseende, alltifrån nedliggande, knäböjda uppstigande eller upprätta strån. Från basen utvecklas mer eller mindre långa, ovanjordiska utlöpare (stoloner) som rotar sig vid noderna. Färgen är ofta rödaktig. Arten tål ganska barsk klippning, ned till 5 mm, och är därför bra att använda i gräsmattor. Dess huvudsakliga användningsområde är på golfgreener där det ger ett bra spelunderlag, dock med stort behov av skötsel (pga dess utbredning).

Var finns det?

Mindre vanlig art. I trädgårdar (prydnad), gräsmattor, golfbanor. Även om den klarar sig i näringfattiga och torra miljöer, så trivs den ändå bäst under fuktiga förhållanden tillsammans med riklig näringstillgång.

Kan förväxlas med

Ganska säregen art, i synnerhet i växtsätt.

Hur åtgärdar man problemet?

Mindre vanligt problem på åkrar. Konkurreras vanligen ut av vitgröe.

Snärp: Lång, upp till 5 mm, avrundat, lätt tandat.

Bladöron: Finns ej.

Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.

Bladslida: Öppen, rund, glatt bladslida.

Bladskiva: Lätt sträva blad med grå eller blå glans. Tydliga bladribbor. Utan hår.

Blomställning: Blek efter avslutad blomning. Hopdragen vippa med många enblommiga småax utan agnborst.

Beskrivning: Flerårigt löst tuvbildande gräs med långa stoloner. Odlas.