Renkavle

Latin: Alopecurus myosuroides Familj: Gräs, Poaceae 

Inledning

Huvudsakligen vinterannuell, men även sommarannuell. Blommar i maj till juli. Sprids och förökas med frö, som är groningdugliga två till tre veckor efter blomning. Frönas groningsförmåga i odlad jord är upp till fem år. 

Hur ser det ut?

Tidiga stadier: Bladen är rätt korta, kala och 3–6 mm breda. De har tydliga, rundade ribbor på översidan och är sträva i kanterna. Bladöron saknas. Bladslidorna är tydligt rödfärgade. Plantan överlag är ofta kallt blågrön i tidigare stadier. Snärpen är 3–5 mm långa, rundade eller något sågtandade. Fullbildad: Något tuvat gräs, 20–85 cm högt, med till mitten bladbärande strån som är knäböjda vid basen. De borstbärande småaxen är 4–6 mm långa och har en vingad köl. Småaxen är placerade i en cylindrisk, mjuk, åt båda ändar, avsmalnande axvippa. Långsidan på småaxen går ut i en extra båge. Borsten är längre än småaxen. Stråna och axen blir efterhand rödbruna. Rotsystem: Adventivrötter. 

Var finns det?

Finns främst på Gotland, i Skåne och ökande upp till Mälardalen. Särskilt i höstsådda grödor men gror även i vårsådda grödor. Ett av de allvarligaste ogräsen hos oss men även mycket problematiskt ogräs i västra Europa. Trivs bäst på svagt dränerade lerjordar, men kan även förekomma på lättare jordar. Utvecklar lätt resistens mot ogräsmedel. 

Kan förväxlas med

- I tidiga stadier kvickrot (som dock har bladöron), i senare stadier kärrkavle (fullbildade stadier), halvliggande och med knäböjda strån, snärpen är mer utdragna, tydligt trekantade bladlister, timotej (fullbildade stadier), småaxen fint håriga, ängskavle (fullbildade stadier), borsten är lika långa som småaxen

 

Snärp: Medellång, ca 2,5 mm, avhuggen, ofta oregelbundet sågtandad.
Bladöron: Finns ej.
Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.
Bladslida: Öppen, rund, glatt bladslida, annars sträv stjälk.
Bladskiva: Blågröna, korta, sträva blad utan hår, med tydliga bladlister och köl.
Blomställning: Smal, spolformad, spetsig, ganska lös axvippa med tätsittande enblommiga småax med agnborst.
Beskrivning: Ettårigt upprätt tuvbildande gräs. Kan ofta ses en och en. På våta lerjordar. Vanligt ogräs i höstsäd.