Renlosta

Latin: Bromus arvensis

Snärp: Medium, ca 3 mm, spetstandat.

Bladöon: Finns ej.

Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.

Bladskiva: Stängd, rund, dunhårig bladslida med korta hår.Glatt strå.

Bladskiva: Blågröna mjuka, ludna blad med tydlig mittnerv.

Blomställning: Stor nedhängande vippa med långa tunna grenar. 5-10 blommiga, glatta småax med agnborst och ofta violett skimmer.

Beskrivning: Ettårigt ganska högt tuvformat gräs. På sandiga marker och vägkanter. Odlades tidigare.