Sandlosta

Latin: Bromus sterilis (syn. Anisantha sterilis) Familj: Gräs, Poaceae

Inledning

I huvudsak vinterannuell som blommar i maj till juni. Sprids och förökas med frö, men groning hämmas av ljus. Frönas groningsförmåga i odlad jord är sällan längre än två år. Vid gynnsamma förhållanden har sandlosta dock en hög uppförökningstakt. 

Hur ser det ut?

Tidiga stadier: Bladen, 3–7 mm breda, är relativt slappa och håriga på bladens översidor. Bladslidorna är dunhåriga. Bladöron saknas. De tandade snärpen, 2–4 mm, saknar hår. Fullbildad: Otuvat gräs, 25–100 cm högt, med upprätta strån. Småaxen, med 4–8 kärnor, är 40–60 mm långa och har 10–30 mm långa borst. De är placerade i stora, öppna vippor. I början av blomningen är vipporna upprätta, senare börjar de luta alltmer. Hela plantan har en rödbrun färgton. Rotsystem: Adventivrötter. 

Var finns det?

Förekommer (regelbundet) främst i Skåne, Blekinge samt på Öland och Gotland men finns upp till Mälardalen. Övervägande i höstsådda grödor men även i exempelvis frövallar. Gynnas av hög andel höstsådda grödor och plöjningsfri odling. Växer ofta i fältkanter och vägrenar. Aldrig problematisk i vårsådda grödor. Konkurrenskraftig, som växer på torra, soliga platser och främst på mineraljordar, både lättare jordar och lerjordar.

Kan förväxlas med

- Flyghavre, har långa hår enbart på bladkanterna, korn, har inte dunhåriga bladslidor, luddlosta, har småludna snärp.Eftersom fröna inte överlever särskilt länge i jorden gynnas de av platser som inte plöjs, och mest sandlosta hittar vi därför i fält där reducerad jordbearbetning tillämpats i flera år. Då den är höstgroende gynnas den också av mycket höstsäd i växtföljden. 

 

Snärp: Lång, fransig, utan hår.
Bladöron: Finns ej.
Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.
Bladslida: Stängd, rund, dunhårig bladslida. De övre bladslidorna kan vara glatta. Strået glatt.
Bladskiva: Gröna, mjuka blad medett lätt blårött skimmer. Sträv, dunhårig bladyta med blank undersida.
Blomställning: Stor, jämnsidig vippa med långa, hängande sträva grenar. 4-10 blommiga rödvioletta småax med långa agnborst.
Beskrivning: Löst tuvformigt ettårigt ganska högt gräs. På torra soliga platser.