Timotej

Phleum pratense Familj: Poaceae

Inledning

Ett gräs som vi alla förmodligen stött på, då det är ett av våra mest spridda och allmänna gräs. Namngivet efter en svensk utvandrare vid namn Timothy Hansson, som odlade det som foder. Timotej benämndes tidigare Ängskampe men efterhand har det blivit mer vanligt med Timothy grass, och Timotej. 

Hur ser det ut?

Blommar under lång tid, från högsommar till långt in på senhösten med en mycket tät, axlikt hopdragen, cylindrisk vippa, som till form och storlek liknar ängskavlens, men känns sträv av dess små styva borst, (ängskavlens vippa känns däremot mycket len). Fröna har ett speciellt utseende med skal, "nötter". Bladen är grågröna och rullade. På stråets bas (särskilt på torr och hård mark) finns en hård, rund uppsvällning (näringsförråd av fruktsocker) som är ett specifikt kännetecken för Timotej.

Var finns det?

Troligen utvandrad från södra Sverige, men finns numera i stort sett hela världen, både som vild och som odlad, tacksam på de flesta jordmåner och klarar sig bra såväl i varmt som kallare klimat. Odlingen till foder är numera lika stor som odlingen av våra sädeslag. Den finns förvildad på ängar, dikeskanter och på betesmark och i Sverige finns fyra arter, från Skåne till södra Lappland.

Kan förväxlas med

Rörflen, ängskavle (len vippa), kärrkavle, även renkavle. Kan också förväxlas med hundäxing och kvickrot. 

Vad gör man åt det? 

Kan på våren bekämpas med tex Gratil.  

 

 

Snärp: Lång, upp till 6 mm, spetsig mittflik och små sidoflikar.

Bladöron: Finns ej.

Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.

Bladslida: Öppen, rund, glatt bladslida. Stjälken ofta lökformad precis ovan om markytan.

Bladskiva: Ljusa, ofta blågröna breda, matta blad utan hår med svag köl. Sträv bladkant, speciellt mot bladbasen.

Blomställning: Avlång, tät och fast vippa med många enblommiga, tätsittande småax utan agnborst.

Beskrivning: Kraftigt, flerårigt löst tuvformat gräs. Odlas