Tuvtåtel

Deschampsia cespitosa Familj: poaceae

Inledning

Tuvtåtel är ett flerårigt gräs som bildar mycket täta tuvor och trivs på fuktig och näringsrik mark. Arten etablerar sig ganska snabbt och trivs även vid låga temperaturer. Fröblandningar med tuvtåtel används ibland på skuggiga platser och där slitaget är stort. Odlas numera även som dekorationsgräs. 

Hur ser det ut?

Tuvtåtel är ett tuvbildande gräs med smala, gröna strån med stora yviga plym-liknande vippor. Den blommar på höga stänglar under juni, juli och augusti.  Växer upprätt och blir mellan 40-60 cm.  Trivs i väldränerad jord, men tål inte torka. Mindre vanlig än de mest allmänna gräsen, men inte helt ovanlig.  I odling och i trädgård ska den klippas ner på våren. Den är tämligen storväxt och har små, ofta lilaaktiga småax i stora yviga vippor. Det känns enklast igen på stödbladen, vars ovansida är mycket sträv - nästan vass.  

Var finns det?

Finns ett fyrtiotal tåtlar i världen, och förekommer även på Antarktis. Några få arter förekommer i Sverige, men de är spridda från norr (fjälltåtel) till söder (tuv- gull- sjötåtel). 
Kan förväxlas med - andra tuvbildande gräs, men ingen stor risk.

Vad gör man åt det?

Sällan aktuell att bekämpa på åkrar. 

 

 

Snärp: Lång, upp till 15 mm, spetsig.

Bladöron: Finns ej

Knoppläge:  Bladskiva i vikt knoppläge.

Bladslida:  Öppen, rund, ofta lite kölformad. Sträv upptill eller glatt.

Bladskiva:  Mörkgröna, långa, mycket styva blad, med sträva tydligt framträdande bladlister och ljusa strimmor. Glänsande blank undersida.

Blomställning:  Stor, mycket yvig sidenglänsande vippa med små tvåblommiga violetta till vitaktiga småax med korta dolda agnborst.

Beskrivning:  Flerårigt tuvformat gräs med upprätta långa strån. Växer på ängar, i diken, fuktig skogsmark samt på mossar.