Vitgröe

Latin: Poa annua Familj: Gräs, Poaceae 

Inledning

Ett- till tvåårig. Övervintring kan ske i alla utvecklingsstadier. Blommar i februari till november. Sprids och förökas med frö. Fröna gror under hela vegetationsperioden, även vid låga temperaturer. Frönas groningsförmåga i odlad jord är längre än fem år. 

Hur ser det ut?

Tidiga stadier: De ljusgröna, kala bladen är cirka 4 mm breda och något hopvikta på längden. På tvären är de något vågiga. Bladspetsarna är båtformade. Bladöron saknas. Snärpen är 2–4 mm långa och avsmalnande. Fullbildad: Tuvat gräs, 5–30 cm högt, med strån som har blad längst ner. Plantan har ett nästan hoptryckt utseende. Småaxen är 3–5 mm långa och placerade i pyramidformade vippor med ensidigt utspärrade grenar. Rotsystem: Grunt, består av adventivrötter. 

Var finns det?

Förekommer som allmänt ogräs i hela landet. I alla slags grödor. Problematisk i jordgubbar samt radsådda grönsaker. Ihärdig och vanligt förekommande men tillhör de mindre konkurrenskraftiga gräsen. Kan vid riklig förekomst ändå tydligt påverka grödan. Trivs bäst på näringsrika mineraljordar. 

Kan förväxlas med

I tidiga stadier kärrgröe (har längre snärp) och åkerven, (har inte lika båtformade bladspetsar).

 

 

Snärp: Långt, avrundat, lätt sågtandat.
Bladöron: Finns ej.
Knoppläge: Bladskiva i vikt knoppläge.
Bladslida: Hoptryckt, glatt, mer eller mindre öppen bladslida med köl.
Bladskiva: Ljusgröna strimmor på tvären med båtstävformig spets. Matt undersida med liten köl, utan hår.
Blomställning: Liten öppen vippa, ofta med parvis sittande ensidiga grenar. 3-5 blommiga småax utan agnborst.
Beskrivning: Småtuvigt ettårigt kort gräs som kan blomma hela året. Allmänt ogräs överallt