Fritfluga

Oscinella

Angriper främst havre men även övriga sädesslag liksom andra vilda och odlade gräsarter.

Gruppering:
Tvåvingar, bitande (larver).

Angriper:
Blad, ax/vippa.