Jordlöpare

Clivina fossor

Generellt är jordlöparna nyttoinsekter och rovdjur men just denna art, Clivina fossor, har vid några tillfällen orsakat skador på betor. Den lär också ha uppträtt som skadedjur i jordgubbar.

Gruppering:
Skalbagge, bitande.

Angriper:
Grodd