Koloradoskalbagge

Leptinotarsa decemlineata

Koloradoskalbaggen har som värdväxt förutom potatis andra arter i familjen Solanaceae som t ex tomat- och nattskatta.

Gruppering:
Skalbaggar, bitande.

Angriper:
Blad.