Persikobladlus

Myzus persicae

Förutom på betor även potatis, åkerbönor och många andra arter. Vintervärd i första hand persikoträd. Övervintring även på växthuskulturer.

Gruppering:
Växtlöss, sugande, virusöverförare.

Angriper:
Blad.