Rapsjordloppa

Psylliodes chrysocephala

Uppträder på raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering:
Skalbagge, bitande.

Angriper:
Stängel, blad