Sadelgallmygga

Haplodiplosis equestris

Uppträder främst i vete och korn men även på andra gräsarter och då speciellt på kvickrot.

Gruppering:
Tvåvingar, sugande (larver).

Angriper:
Strå.