Skidgallmygga

Dasineura brassicae

Uppträder på raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering:
Tvåvinge, sugande (larver).

Angriper:
Skida.