Trips

Tripsar kan uppträda mer eller mindre rikligt på samtliga sädesslag liksom på många andra kulturväxter som t ex sockerbetor, raps m fl.

Gruppering:
Blåsfotingar=tripsar, sugande.

Angriper:
Strå, blad.

Limothrips cerealium