Åkerbinda

Polygonum convolvulus

 

Växtplats:
Ställer inga speciellt höga anspråk. Förekommer även på mulljordar.

Frö/planta:
Ca 140-200.

Fröernas livslängd i marken:
15-17 år.

Småplantor:
De ovalt lansettlika hjärtbladen är något osymetriska och sitter ofta i trubbig vinkel.

   

Kännetecken:
Ettårig och vårgroende. De långskaftade hjärtformiga bladen kommer enkeltvis. Senare örtblad har stipelslida som omsluter stjälken. Stjälken mer eller mindre grenig. Slingrar sig ofta kring andra växter. De ljusgröna blommorna sitter i klasar vid bladvecken.